Osmanlı tarihi belgeleri

Belgeleri görmek için üstlerine tıklayınız

Beylik (1299 öncesi)

* Şeyh Edebâli'nin Osman Gazi'ye Nasihatı

Kuruluş (1299 - 1453)
* Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyeti
* I. Murat'ın Evrenos Gaziye Nasihatları

Yükselme (1453 - 1579)

* Fatih Sultan Mehmet'in Tababet ile ilgili Vasiyetnamesi
* Kanuni Sultan Süleyman'ın Kral Fransuva'ya fermanı
* Gazavat-ı Hayrettin Paşa

Gerileme (1699 - 1792)

* Küçük Kaynarca Antlaşması - 21 Temmuz 1774 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ve 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na son veren bir antlaşmadır.

Dağılma (1792 - 1922)


* Trablus Antlaşması - 5 Eylül 1795
* Sened-i İttifak - 29 Eylül 1808
* Tanzimat Fermanı - 3 Kasım 1839
* Islahat Fermanı - 18 Şubat 1856
* Mondros Ateşkes Anlaşması - 30 Ekim 1918
* Cemiyet-i Müderrisin Beyannamesi - 25 Eylül 1919