Julian Offray de La Mettrie(doğum1709-ö.1751), Fransız maddeciliğinin kurucusu olarak ün kazanmış olan hekim-filozof. La Mttrie, materyalist felsefesinde, maddeden bağımsız bir ruhu düşünmenin saçma bir şey olduğunu öne sürerek, gerçekten varolanın yalnızca madde olduğunu göstermeye çalışmıştır.


485 - Julien Offray de La Mettrie Kimdir? - La Mettrie'nin Eserleri

La Mettrie'nin materyalist öğretisini keskin bir neden sonuç ilişkisi üzerine oturtmuş belirlenimcilik ve zorunluluk, insanın kendi mekanik yasalarına indirgenmiştir. Yazmış olduğu Makine-İnsan isimli eserinde insanın varlığı ve faaliyet alanını mekanik süreçlerle ilişkilendirmiştir. insan bir bakıma pasif bir robot gibi de düşünülebilir bu sistemde. Zaten bu sistemin temel sıkıntısı, mekanikleşen ve mekanik yasaların belirlenimi altında zorunlu hale dönüşen insan ve insan faaliyetlerinin Özgürlük gibi değer içeren kavramlarla alakasının kalmamasıdır. La Mettrie'nin materyalist düşünceleri, dönemin en önemli materyalistlerinden Baron D'Holbach'ın da, ateist sisteminin işaretidir