Bir kümeye ait elemanlar yanında, bu kümeye ait olmayan elemanların kümesinden de söz edilebilir.

Yalnız, bir kümeye ait olmayan bütün elemanların kümesi çok geniş olacağından, hem kullanışlı olmaz hem de hangisinin eleman olup olmadığını tanımlamak güç olur. Bu sebeple bir evrensel küme kabul edilir.

Küme denildiğinde bu kümenin elemanları anlaşılır.

Evrensel Küme Nedir ve ÖrnekleriEvrensel Küme Nedir ve Örnekleri