Onlar Grubu Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Hulusi Sarptürk, Fahrünisa Sönmez, İvy Stangali, Fikret Alpe, Saynur Kıyıcı, Mehmet Pesen ve Meryem Özacul gibi Bedri Rahmi Eyüpoğlu atölyesi öğrencilerinin 1947 yılında kurduğu resim grubu.


Sürekli değişik isimler barındıran bu grupta, değişik sürelerde bu günün tanınmış sanatçıları olan Turan Erol, Orhan Peker, Fikret Otyam, Osman Oral, Leyla Gamsız, Mehmet Pesen, Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür ve Adnan Varınca'yı saymak mümkün.

On'lar Grubu içinde yer alan Turan Erol, dokunaksız hafif pentür uslubu yaklaşımını fikir özenişleri içinde varılabileği noktasını hesaplayan tutumuyla; Nedim Günsür, burslu eğitim dönemindeki Paris çalışmalarıyla Maya Galerisi'nde açtığı sergi ve yurda döndükten sonra öğretmenliği sırasında Zonguldak'daki "Savaş" ve "Maden işçisi" konularına ağırlık veren dramatik ve simgeci uslubuyla; Nedim Günsür sosyal içerik ağırlıklı figüratif çalışmaları; küçük figür düzenlerinin doğa dekorlarına dönüşerek; "Cenaze Taşıyıcıları", "Gecekondu Yıkımları" "Lunapark" alanlarına dağılan hüzünlü ifadelerle yansıtmişlardır.


Köylü dansları oynayan grup düzenlemeleri ise Mustafa Esirkuş'un resimlerinde görülmektedir.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun kişiliğinde toplanan Doğu-Batı sentezini Türk resminde yaratmak; yeni mezun sanatçı adaylarının sanat ortamında kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak On'alr Grubu'nun kuruluş amacı iken; "Halk Sanatı Kaynaklarına Eğilmek" ile "Renkçi ve Lekeci" teknik ise ortak nitelikleriydi. Grubun içinde yer alıp; halen hayatta olan Turan Erol, Orhan Peker ve Avni Arbaş lekeci uslubu sürdürmeye devam etmektedirler.


Akademi'nin salonunda açılan ilk sergisinin girişinde bir yanda El Greco'nun bir resminin Röprodüksiyon'u , bir yanda da "Anadolu Kilimi Nakışı"nın asılmış olması On'lar Grubu'nun genel eğilimini ortaya koymaktadır.

1955 yılına kadar varlığını sürdüren grubun sloganı ise Elif Naci'nin « Türk resminin kaynakları Alpler'ın ötesinde değil, Toroslar'ın eteğinde aranmalıdır » sözü oldu.