Güneş enerjisiyle sadece su ısıtıyoruz

Güneş ülkesi Türkiye'de güneş enerjisi teknolojisi, su ısıtma düzeyinde kullanılıyor. TÜBİTAK, 'Türkiye'nin güneşten enerji üretme hedefi ve bütçesi yok' diyor. Oysa AB ülkeleri 2020 yılına kadar enerjisinin yüzde 20'sini yenilenebilir kaynaklardan k

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tırıs, "Şu anda Türkiye güneşten su ısıtır durumda. Onun ötesindeki bir teknoloji üretime geçebilmiş değil. Güneş enerjisinde gidilecek çok yol var, alınacak tedbirler ve bu alandaki faaaliyetlere ayrılacak bir bütçe talebi var" dedi.

TÜBİTAK, 90'lı yıllardan bu yana güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapıyor.

Tırıs, "Bizim burada yaptığımız çalışma temiz kaynaklardan hidrojen üretip kullanımını sağlayabilmeye yönelik bir demonstrasyon projesi. Bu arkamızda gördüğümüz tesis bununla ilgili. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak hidrojen üretiminni sağlandığı bir demonstrasyon projesi" diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi'nin bahçesindeki 145 güneş paneli, saatte 13 kilowat enerji üretebiliyor. Bu paneller 13 evin bir günde tükettiği enerjiyi 1 saatte üretebiliyor, ancak teknolojisi alternatiflerinden daha maliyetli.

Tırıs, "Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle gibi hatta jeotermal enerji gibi kaynaklar çok daha ekonomik hale geldi. Ancak güneş enerjisi hala bu sınırın biraz üzerinde yani petrolün biraz daha pahalı olması lazım ki güneşten elde edilen elektrikle başabaş noktada olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güneş enerjisinden elektirik üretimi 2 megawat düzeyinde. Toplam kurulu güç ise 40 bin megawat. Güneş enerjisi üretim düzeyi güneşi bu kadar bol olan bir ülke için düşük kalıyor.

Tırıs, "Toplu olarak AB hedefi 2020'de yüzde 20'lik bir toplamın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor. Buna benzer bir hedefin Türkiye'de de konulması, jeotermal ve rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanılarak yenilenebilir enerji portföyümüzü geliştirmemiz lazım. Türkiye'de rüzgar, güneş ve jeotermal de enerji var. Türkiye için de böyle bir hedef konulursa Türkiye'nin çok daha iyisini gerçekleştirmesi lazım" şeklinde konuştu.
TÜBİTAK'a göre, güneş enerjisi teknolojisinin Avrupa ülkeleri düzeyine getirilebilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmeli, yatırımlar artırılmalı. Yani Türkiye güneş enerjisi üretiminde daha yolun başında.