Anadoluda İlk Çağda Yaşayan Uygarlıklar ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Anadoluda İlk Çağda Yaşayan Uygarlıklar ve Özellikleri

 1. ANADOLU'DA UYGARLIK NEDEN GELİŞMİŞTİR?

  1- Göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu'ya taşıdılar.

  2- Anadolu'nun Mısır, Ege ve Yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır.

  ANADOLU MEDENİYETLERİ: Anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:

  1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
  2) Persler (M.Ö 543-333)
  3) İskender İmparatorluğu
  4) Roma İmparatorluğu
  5) Bizanslılar (395-1071)
  6) Türkler (1071-....)

  1)-MÖ.2.BİN- MÖ.600 YILLARI ARASINDA ANADOLU MEDENİYETLERİ

  A)-HİTİTLER:

  * Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.

  * Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)'dır.

  * Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.

  * Hititler'de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

  * Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

  * Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.

  * Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)

  * Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

  B)-FRİGYALILAR(FRİGLER):

  * Orta Anadolu'da(Sakarya nehri çevresinde) MÖ. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri GORDİON'du.

  * Kimmerler tarafından yıkıldı.

  * Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.

  * Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

  C)-LİDYALILAR:


  * Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu.

  * Başkentleri SARDES(Sard)'dir.

  * Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.

  * Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında etkili oldular.

  * Lidyalılara Persler son vermiştir.

  * Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli
  askerlerden oluşmasidir.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamiştir.)

  D)-İYONYALILAR(İYONLAR):

  * İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.

  * Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar.
  Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.

  * Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.

  * İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.

  * İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

  * İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  E)- URARTULAR:


  * Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardir. Başşehirleri TUŞBA(Van)'dir.

  * Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrisi HALDI adina yönetirdi.

  * Urartular madencilik ve maden işletmeciliginde ileri gitmişlerdi.

  * Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)


 2. 2012-11-21 #2
  Hepsi Büyük Harfle Başlamaz ki :D

  Okunma: 11192 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -