Karbonhidratlardan Nişasta Glikojen Maltoz Sakkaroz Laktoz enzimler aracılığı ile mono sakkaritlere parçalanır.

Tükrük Amilazı Karbonhidratlar + Su -----------------> Monosakkaritler

Karbonhidratların Sindiriminde görev alan Enzimlerin genel adı Karbonhidratazdır.

Ağızda: Dekstrin + Maltoz (pityalin)

Midede: Karbonhidrat Sindirimi ile ilgili Enzim salgılanmaz.

İnce Bağırsaklarda: Onikiparmak bağırsağına salgılanan pankreas öz suyundaki amilaz ile, nişasta, glikojen ve dekstrin disakkaritlere (maltoza) parçalanır.

Nişasta Amilaz Glikojen + Su --------> Maltoz Dekstrin

İnce bağırsak bezlerinden salgılanan maltaz, laktaz, sakkaraz enzimleriyle disakkaritler monosakkaritlere parçalanır.

Maltaz Maltoz + Su ---------> 2 Glikoz Laktaz Laktoz + Su ---------> Glikoz + Galaktoz Sakkaraz Sakkaroz + Su -----------> Glikoz + Fruktoz

Karbonhidratların Sindirim ürünü glikoz, fruktoz ve galaktozdur.