MADDE VE ÖZELLİKLERİ

Madde:Kütlesi hacmi eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan herşeye madde denir.

Kütle:Değişmeyen kütle miktarıdır.
hacim:Maddenin uzayda kapladığı alan.

Eylemsizlik:Madde duruyorsa durmak hareket ediyorsa hareket etme isteğidir.
Tanecikli yapı:Her madde atomlardan ve moleküllerden oluşur.

MADDENİN SNIFLANDIRILMASI

SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE

ELEMENT KARIŞIMLAR

BİLEŞİK

SAF MADDELER

1.ELEMENT

Saf maddedir.Doğada tek ya da çift atomlu olarak bulunurlar.Aynı cins atomlardan oluşurlar.Erime ve kaynama noktaları sabittir.Fiziksel ya da kimyasal yollarda bileşenlerine ayrıştırılmazlar.

2.BİLEŞİK

İki ya da daha fazla atomun belirli oranlarda birleşerek oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir.Saf ve homojendir.Belirli oranlarda birleşirler.Formüllerle gösterilirler.Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar.belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

BİLEŞİK ADI FORMÜL

Su H2O

Karbondioksik CO2

Kükürdioksit SO2

Glikoz C6H12O6

Sülfrik asit H2SO4

SAF OLMAYAN MADDELER

1.KARIŞIMLAR

Birden fazla maddenin herhangi bir oranda karşılırmasıyla oluşan maddelere denir.Belirli bir oranda birleşmez.Sembolleri yoktur.