a) Seyreltme :Çözeltilerde, (çözünen miktarının azaltılıp), çözücü miktarının arttırılmasına seyreltme denir.

- Çözeltiye (veya derişik çözeltiye) çözücü madde eklenirse seyreltik çözelti elde edilir.

- Çözelti seyreltik hale getirilirken çözücü miktarı artmasına rağmen çözünen miktarı değişmez.

Seyreltik Çözelti Nedir?Örnek :

- Temizlikte kullanılan toz ve sıvı deterjanlar ile yumuşatıcılar, boya malzemeleri, ilaçlar, yoğunlaştırılmış (konsantre) meyve suları derişik haldedir ve seyreltilerek kullanılır.

- Meyve suyu, serum (dekstroz), az şekerli çay, içilen su, gazoz seyreltik çözeltiye örnektir.