Basıncı doğuran kuvvettir. Kuvvetin etki etmediği bir yüzeyde basınçtan söz edilemez. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Yani aslında basınç da bir kuvvettir ama o kuvvetin yüzeye yapacağı etkiyi tanımlayan bir kavramdır.


Kuvvet ise iki cisim arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan toplam etkinin bir ifadesidir. Kütle ile özkütle arasındaki ilişkinin bir benzerini kuvvetle basınç arasında kurabiliriz. Kütle olmadan özkütle, kuvvet olmadan da basınçtan söz edilemez.

Basınç, kuvvet ilişkisini bir örnekle açıklamak isterim: Örneğin ağırlığı bir insanın ağırlığından kat kat fazla olan bir traktörün zemine etki ettirdiği kuvvet ağırlığı kadar olduğu için insanın etkisinden fazladır. Ama çamurlu bir arazide insan çamura batarken traktör batmaz.

Çünkü traktörün zeminle etkileştiği yüzey bir adamın iki ayağının toplam yüzeyinden çok çok büyüktür ve böylece traktörün zemine uyguladığı basınç insanın ayağıyla yaptığı basınçtan çok daha düşük olur. Basınç=Kuvvet/Yüzey Alanı=Ağırlık/Yüzey Alanı