Su Kirliliğinin Önlenmesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Su Kirliliğinin Önlenmesi

 1. a) Su kirliliği kontrolu açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması,

  b) Evsel kaynaklı atıksular için, konuta giren temiz su miktarının atıksuya eşit olması,

  c) Kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin saptanması, su kaynaklarının en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi, d) Atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması,


  e) Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi,

  f) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması,

  g) Ötrofikasyon riski olan göl, gölet, koy, körfez gibi hassas alıcı su ortamlarına deşarj yapacak atık su arıtım tesislerinin, gerektiğinde azot ve fosfor giderimi gerçekleştirebilecek şekilde tasarımının yapılması,

  h) Su ürünleri istihsal alanlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması,

  ı) Bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan özel çevre koruma bölgeleri için standart listelerinde ayrıca alıcı ortam standardı verilmemiş olmakla beraber; Yönetmelikte verilmiş olan su ortamları kalite sınıflandırma listelerinde her grup için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek kaliteli sulara ait kalite parametrelerine uyulması ve özel tedbirler alınması, esastır.


 2. 2012-12-11 #2
  çok tşk ederim A+ aldım :)

  Okunma: 8716 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -