Tiroid kanseri vakalarınında biçoğunda herhangi bir şikayet olmaz. Bu hastalık herhangi bir belirti vermez. Bazı durumlarda lenf bezleri büyümüş ve ya boyunda kitle meydana gelmiş olabilir. Hastaların az bir kısmında boğazda sıkıntı hissi, ağrı, nefes almada güçlük, ses kısılması ve yutkunma güçlüğü olabilir. Ancak bu durumlar hastaların az bir bölümünde görülmektedir. Birçok tiroid kanseri belirti vermez. Bununla beraber tanı aşamasında hastaların büyük bir kısmında başka organlarada yayılma saptanmaktadır.


Tiroid Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?
Tiroid kanseri ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Bütün tiroid kanserlerinde tiroid bezi ameliyat ile çıkartılmaktadır. Ameliyat esnasında hızlı mikroskobik inceleme yapılmaktadır. Ameliyatta tiroid bezi çıkartılır ve etrafında bulunan lenf bezleri alınır. Tiroid bezinin hepsinin çıkartılması ameliyattan sonra uygulanacak olan tedavi için gereklidir.


Ameliyattan sonra papiller ve folliküler kanseri olan hastalar, zırhlı hastane odalarında yüksek dozda radyokaktif iyoda maruz bırakılır. Böylece vücudun başka yerlerinde kalmış olan kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir. Bu radyokatif iyotun dozu, kanserin yayılma derecesine göre değişir. Bazı vakalarda bu yöntemin tekrarlanması gerekebilir. Bununiçin 6 aylık bir sürenin geçmesi beklenir.


Medüller kanserde de ameliyat yapılıp, tiroid bezi ve lenf bezleri çıkarıldıktan 2-3 ay sonra kalsitonin miktarı ölçülür. Bu sürede ölçülen kalsitonin miktarı 10 pg/ml'den az ise tedavi başarılıdır ve tümör yok edilmiş demektir. Yine bu kanser tipinde de radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Anaplastik kanserde ise önce cerrahi ve radyoterapi, daha sonra kemoterapi uygulanır.


Tedaviden sonra hastalara tiroksin hormonu verilir. Çünkü TSH düzeyi düşürülmelidir. Yüksek TSH kanserin tekrarlamasına neden olur.