Teokrasi, devlet yönetiminin dine dayalı olmasıdır. Yani devletin uyguladığı yasa ve kanunların din ile paralel olması, devlet başkanının aynı zamanda din admı olması anlamlarına gelir. Diğer bir deyişle devlet işleri dini temellere dayalıdır.


Teokrasi İle Yönetilen Ülkeler


Endonezya, Suudi Arabistan, İran gibi ülkeler bu yönetim biçimiyle yönetilir.

  • Endonezya,
  • Suudi Arabistan,
  • İran
  • Afganistan
  • Moritanya
  • Pakistan