Teokrasi: dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terimdir. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organlarının yerine devlet idaresini elinde tuttuğu devlet biçimidir.