Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle d sembolü ile gösterilir.

Özkütle Nedir Nasıl Ölçülür ?


SI birim sisteminde kütle kg, hacim m3 olduğundan özkütlenin birimi kg / m3 şeklindedir. Özkütlenin birimi g / cm3 ya da g / L olarak da kullanılmaktadır. Her maddenin sabit sıcaklık ve basınçta, kendine özgü sabit bir özkütlesi vardır. Bu nedenle özkütle, madde miktarına bağlı değildir, sadece madde türüne bağlıdır.

Özkütle Nedir Nasıl Ölçülür ? 1


-Sabit basınç ve sıcaklık altında her maddenin özkütlesi farklıdır. Bu nedenle özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

-Aynı şartlarda özkütle, kütle ve hacim miktarlarına bağlı değildir. Çünkü, kütle arttıkça maddenin cinsine göre hacmi de artar, oran sabit kalır.

-Aynı şartlar altında özkütleleri eşit olan maddeler aynı madde olabilir. Özkütleleri farklı olan maddeler ise kesinlikle farklı maddelerdir.

-Sıcaklık özkütleyi etkileyen bir faktör olduğu için, maddelerin aynı sıcaklıktaki özkütleleri karşılaştırılabilir. Farklı sıcaklıklarda özkütleleri eşit olan iki cismin, aynı sıcaklıkta özkütleleri eşit olmaz.

-Bir cisim, özkütleleri farklı olan iki sıvı içerisinde, farklı miktarlarda batar. Cisim, özkütlesi küçük olan sıvıda daha fazla batarken, özkütlesi büyük olan sıvıda daha az batar.