Genel Özellikler:
* Öğütücü (azı) dişleri iyi gelişmiştir.
* Mideleri dört gözlüdür.
(İşkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden)
* İnce bağırsaklarında selülozu sindiren mikroorganizmalar bulunur. Bundan dolayı otçul memelilerde ince bağırsak, etçil memelilerin ince bağır-saklarından daha uzundur.

Sindirim Olayının Gerçekleşmesi:

* Ağızla alınan besin işkembede depolanır.
* İşkembedeki besinler börkenekten kusularak tekrar ağza getirilip öğütülür.
* Öğütülen besinler ikinci defa yutularak kırkbayır ve şirdene geçer.
* Kimyasal sindirim şirdende başlayıp ince bağırsakta sona erer.
* Sindirim ürünleri ince bağırsak tümörleri ile emilir.