Rüyada Abdest Almak

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delâlet eder. Çünkü abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, istekle*rine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yo*rumlanır. Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüya*sı onun borçlanacağına delâlet eder. Boy abdesti almak güzelliğe, Allah (c.c) Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Namaz kı*larken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halâs olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağını, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delâlet eder. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı hal*de, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kı*lınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delâlet eder. Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse -erkek ise- karısından, -kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.


Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yap*mak zorunda kalır.