Sanayide fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji tercih edilmeli

Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir

Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı

Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı

Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli