Atom Numarası Nedir Nasıl Hesaplanır?

Atom numarası, bir atomun çekirdeğindeki proton sayısına eşittir. Z ile gösterilir ve aynı zamanda, atomun nötür olması halinde yörüngelerinde bulunan elektronların sayısını verir. Atomun hangi elemente ait olduğunu belirler. Dolayısıyla, hesaplanmaz; atomun hangi elemente ait olduğunun belirlenmesiyle anlaşılır. Ya da, yörünge elektronlarının tümünün iyonlaştırılmasından sonra, geride kalan çekirdeğin yükü ölçülerek belirlenebilir.