1- Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler.

2- Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.

3- Metalik özellikleri gereği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktırlar.

4- Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;Li,Na ve K Tuzu çözeltisine batırılmış bir Platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve menekşe renge boyar.

5- Isı ve Elektriği çok iyi iletirler.

6- Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük,atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.

7- Diğer metallerin aksine,yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür.Lityum,sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür.Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki,sıcak günlerde Sıvı halde bulunabilir.

8- Alkali metaller su ile reaksiyona girip, Hidrojen Gazı verirler.

9- Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar.