Cenaze namazının nasıl kılınacağı önemli bir konudur. Öncelikle cemaat, cenazeye ve kıbleye doğru yönelir saf tutar ve niyet eder.

Cenaze namazını kıldıracak olan imam tekbir alarak ellerini normal namazda olduğu gibi önden bağar. Cemaatte imama uyarak tekbir alır ve ellerini bağlar.

Tekbirden sonra imam ve cemaat, Ve Celle Senaükü cümlesini ilgili yere ekleyerek öncelikle Sübhaneke'yi okurlar.

Daha sonra imam ellerini açmadan ve kaldırmada Allahüekber diye tekbir alır. Cemaatte ellerini açmayıp kaldırmadan gizlice tekbir alırlar. Bundan sonra herkez içinden Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarını okurlar.

Tekrar eller açılmadan ve kaldırılmadan Allahüekber der imam ve tekbir alır. Bilen kişiler cenaze duasını okur, bilmeyenler ise dua niyeti ile Fatiha suresini okur.

Bu duadan sonra imam tekrardan Allahüekber der ve tekbir alır. Tekbirin ardından imam yüksek sesle sağa ve sola selam verir. Cemaatte alçak sesle selam verir.

Cenaze Duası ; "Allâhümma'ğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagyrinâ ve kebîrinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale'l-islâm ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân. Ve hussa hâze'l-meyyite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-mağfireti ve'r-rıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fe zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve lakkihi'l-emne ve'l-büşrâ ve'l-kerâmete ve'z-zülfâ, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn"

Anlamı ise
(Anlamı: Allahım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allahım! Aramızdan yaşatacaklarını İslâm üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır; eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım).

Ölen Kişi Kadınsa ;

Duanın ana metni ve anlamı aynı kalmak üzere, duadaki ve hussadan sonraki zamirler kadın yerini tutacak şekilde şöyle değiştirilir: Ve hussa hâzihi'l-meyyite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-mağfireti ve'r-rıdvân. Allâhümme in kânet muhsineten fe zid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fe tecâvez anhâ ve lakkiha'l-emne.