TBMM'nin Açılması - TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

TBMM'nin Açılması - TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar

 1. 1. TBMM'nin Açılması

  İstanbul'un işgali ve Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması üzerine harekete geçen Mustafa Kemal yayınladığı bir genelge ile Ankara'da olağanüstü bir meclisin toplanacağını bildirdi.

  TBMM açıldıktan bir gün sonra Mustafa Kemal'in meclise verdiği bir önerge kabul edildi.

  Buna göre;

  -Hükümet kurmak zorunludur.

  -Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir.

  -Meclisten seçilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  -Yasama ve yürütme gücü meclise aittir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur.

  -Mecliste ortaya çıkan millet iradesi yurt kaderine el koymuştur.

  -Padişah ve halifenin durumunu ülke işgalden kurtulduktan sonra meclis belirleyecektir. Bu kararlar;

  -Meclisin sürekli olacağını (b), İstanbul Hükümeti'nin yok sayıldığını (a,d), millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulduğunu göstermektedir.

  -İlk TBMM gücünü halktan alan bir halk meclisidir. Çok farklı düşünceye sahip milletvekillerinden oluşmuştur. Meclisteki ortak düşünce ülkenin işgalden kurtarılması olmuştur.


  2. TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar

  TBMM'nin açılmasına İstanbul Hükümeti'nin başında bulunan Damat Ferit sert tepki gösterdi. Yayınlattığı hükümet bildirileri, şeyhülislam fetvaları ve padişah fermanları ile TBMM'yi komünist olmakla suçladı. Halkı ayaklanmaya teşvik etti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını gıyabında yargılatarak idama mahkum ettirdi. Vergi ve askerliğin kaldırıldığını ilan ederek TBMM'nin asker ve para kaynaklarını kurutmaya çalıştı.

  İtilaf Devletleri de İstanbul Hükümeti'ni desteklediler. Hükümet bildirileri, ferman ve fetvaları uçaklarla Anadolu köylerine attırdılar. TBMM'yi Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu olarak gördüler.

  Anadolu halkı genelde TBMM'yi destekledi. Buna rağmen yıllarca süren savaşlardan, vergilerden ve askerlikten bıkan halkın bir kısmı ile çıkarları elden giden bazı kişiler İstanbul Hükümeti'nin de kışkırtması ile ayaklandılar. Azınlıklar da çeşitli ayaklanmalar çıkardılar. Bu ayaklanmalar;

  Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalar; Ahmet Anzavur ve Kuva-yı İnzibatiye (Halifelik Ordusu).

  Anadolu halkının çıkardığı ayaklanmalar; Bolu - Düzce - Hendek - Adapazarı Ayaklanması, Yozgat Ayaklanması, Konya Ayaklanmaları, Afyon Ayaklanması, Milli Aşireti AyaklanmasıKaynakwh: TBMM'NİN AÇILIŞI ve TEPKİLER

  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar; Pontusçu Rumlar ve Ermeni ayaklanmaları

  Kuvayı Milliye yanlısı olup sonradan ayakllanmalarınr; Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe

  TBMM ayakllanmaların üzerine milli kuvvetler sevk ettirdi. Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı. Bu kanunu uygulamak üzere üyeleri milletvekili olan, İstiklal Mahkemeleri kuruldu (Meclis yargı yetkisine sahip olmuştur). Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve arkadaşları tarafından fetvalar yayınlandı. Ayrıca Mustafa Kemal'in emri ile kurulan Anadolu Ajansı da halkın doğru bilgilendirilmesi için çalıştı.

  Ayaklanmalar; Kurtuluş Savaşı'nın uzamasına, Yunan işgalinin yayılmasına ve uzamasına, TBMM'nin asker ve silah kaybına yol açtı. Buna rağmen TBMM Anadolu'da otoritesini sağladı.


  3. Sevr Antlaşması


  İtilaf Devletleri aralarındaki uzun görüşmeler sonunda Osmanlı Devleti ile yapacakları barışın esaslarını belirlediler. 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzaladılar.

  Buna göre;

  İstanbul antlaşma şartlarına uymak şartıyla Osmanlı başkenti olarak kalıyordu. Boğazlar Türklerin yer almadığı uluslar arası bir komisyon yönetecekti.

  Doğuda Ermeni ve Kürt Devleti kurulacaktı.

  Çukurova, Güneydoğu ve Sivas'a kadar olan yerler Fransa'ya Antalya ve çevresi İtalyanlara, Batı Anadolu ve Trakya Yunanlılara verilecekti.

  Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek, maliyesi İtilaf Devletleri'nin kontrolünde olacaktı. Azınlıklara her türlü ayrıcalık tanınacaktı. Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacaktı.

  Askerlik zorunlu olmayacak, 50 bin asker olacak, ordunun ağır silahları bulunmayacaktı.

  Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yok sayılmış, toprakları yağmalanmıştır. Antlaşma Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersizdir. TBMM antlaşmayı tanımadı. İmzalayanları da vatan haini ilan etti. Türk halkı kurtuluşun ancak mücadele etmekle mümkün olacağını anladı.


 2. 2010-05-22 #2
  İLK TBMM' YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

  • Ayaklanmaların çıkmasında; Bazı çıkar sahiplerinin halkı kışkırtması, azınlıkların devlet kurmak istemesi, İstanbul hükümetinin M. Kemal aleyhinde bildiriyi Anadolu'da halka dağıtması,düzenli ordu kurulması sırasında bazı Kuva-yi Milliyecilerin orduya katılmak istememesi, M. Kemal'in idam cezasına çarptırılmış olması T.B.M.M' ne karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili olmuştur.

  • 1.İstanbul Hükümeti ve İngilizler Tarafından Desteklenen Ayaklanmalar: Anzavur , Kuva-yi İnzibatiye, Bolu-Düzce-Hendek ve Adapazarı , Yozgat Yenihan, Konya , Afyon , Milli Aşireti ayaklanmalarıdır.
  • 2.Azınlıkları Çıkardığı Ayaklanmalar:Rum Pontus ,Ermeni ayaklanmalarıdır.
  • 3.Kuva-yi Milliye Taraftarlarının Çıkardığı Ayaklanmalar: Çerkez Ethem , Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır.


 3. 2010-05-22 #3
  TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

  İstanbul Hükümetince çıkarılan ayaklanmalar

  • Anzavur isyanı.
  • Kuvay-i inzibatiye ayaklanması (Hilafet Ordusu)

  İstanbul hükümeti ve işgalci devletlerin kışkıtmaları ile çıkan ayaklanmalar

  • Bolu Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanması.
  • Yozgat ayaklanması, Çapanoğlu.
  • Konya ayaklanması.
  • Şeyh Eşref ve Koçgiri ayaklanması.
  • Urfa Milli Aşiret isyanı.

  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar

  • Ermeni İntikam alayları(Adana ve Doğu Anadolu).
  • Doğu Karadeniz'de Rumlar tarafından çıkarılan Pontus isyanı.

  Kuvay-ı milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar

  • Düzenli ordunun kurulması aşamasından buna karşı çıkan kuvay-i milliye şefleri tarafından çıkarılmıştır.
  • Çerkes Ethem ve Demirci Mehmet Efe isyanıdır.


  Okunma: 4371 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -