- Virüs bakteriye tutunur..

-Enzimiyle ( kendi sentezlemez ) bakteri hücre duvarını deler .


- Açılan delikten DNA ‘ sını bakterinin içine gönderir.


- Bakterinin kontrolünü ele geçirir..Bakteri ezimlerini ve tüm yapılarını kendi çıkarı doğrultusunda kullanır.


-Virüs DNA ‘ları kopyalanır.


- Virüs DNA ‘larının çevresinde protein kılıflar oluşur.


- Bakteri ( Konak hücre ) parçalanır.


-Virüsler yayılır .

Virüslerin Üremesi