Virüsleri üzerinde yaşadıkları ve hastalık yaptıkları canlı grubuna göre; taşıdıkları nükleik asitlere göre ayırıp inceleyebiliriz.Üzerinde yaşadıkları ve hastalık yaptıkları canlı grubuna göre 3'e ayırırız:


a)Bitkisel Virüsler:Bitkilerde hastalık yaparlar.Kalıtım maddesi olarak genellikle RNA bulundururlar.Tütün, patates, marul, salatalık "mozaik virüsleri" örnek verilebilir.

b)Hayvansal Virüsler:Sadece insanlar ve hayvanlarda hastalık yaparlar.Bazıları DNA; bazıları RNA bulundurur.Grip, kızamık, kabakulak, suçiçeği, sarı humma, çocuk felci, uçuklar, siğiller ve AIDS hayvansal virüslerin sebep olduğu hastalıklardır.Bugün kanserin dahi sebepleri arasında virüsler sayılmaktadır.


c)Bakteriyofajlar:Bakterilerin içinde yaşarlar ve onları öldürürler.Genellikle DNA bulundururlar.Virüslerin hastalık yaptığı canlı çeşitleri farklı olduğu gibi bir canlının değişik dokularında yaşayan virüsler de farklı olabilmektedir.Özetle virüsler, canlı hücreler içerisinde canlılık faaliyeti gösterebilirler.

Virüsleri taşıdıkları nükleik asitlere göre de gruplandırabiliriz:

a)DNA Virüsleri:Yönetici molekülleri DNA olan virüslerdir.Hayvanlarda yaşayan virüslerin çoğunluğu DNA virüsleridir.Örneğin, çiçek virüsü, su çiçeği virüsleri DNA virüsleridir.Bakteriyofajlar da DNA virüsüdür.

b)RNA Virüsleri:Yönetici molekülü RNA olan virüslerdir.Bazı hayvan hücreleri ile bitki hücrelerinde yaşayan virüsler RNA virüsleridir.Örneğin, tütün mozaik virüsü, grip, çocuk felci, kızamık, kuduz, kabakulak, sarı hummaya yol açan virüsler RNA virüsleridir.