Plan, yapılacak olan bir işin bir faaliyetin önceden tasarlanıp düşünülmesidir. Yapılacak işi ne zaman neden be nasıl yapılacağını bizlere gösteren bir taslaktır.

Plan iş yapılmadan önce hazırlanır. Plan bir işin üstesinden gelmek amacıyla gerekli olan bir taslaktır.

Planlamanın genel amacı bir işin düşük maliyetle, etkli ve verimli bir biçimde nasıl yapılacağını önceden tahmin etme ve kestirmedir.

Yapılan planlar herzaman yazılı olmaz. Bazende düşünceler ile plan yapılmaktadır.
Planın başka bir tanımı ise ; değişik bazı amaçlara ulaşabilmek için gelecekte uygulanacak kararları hazırlamayı içeren birşeydir.

İşe ulaşmak için yapılacak olan bütün şeyleri kapsar.