İlk Halife Ebu Bekir (Arapça: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي أبو بكر الصديق - Abdullah bin Kuhafe bin Kaab et-Teym el-Kureyş, Ebu Bekir es-sıddık) , d. 573 - ölüm 23 Ağustos 634),


İslam peygamberi Muhammed'in kayınpederi, Sünni inanışına göre ilk Halife. Müslümanlıktan önceki ismi Abdülkâbe´dir. Müslüman olduktan sonra Muhammed Ebu Bekir'i Abdullah olarak anmıştır.

En yaygın kullanılan lakaplarından olan es-Sıddîk (sadık, iffetli) sebebiyle sık sık Ebu Bekir es-Sıddîk Mirac olayını kendisine haber eden dönemin müşriklerine "Eğer olayı bildiren peygamberse doğru bildirmiştir" şeklinde cevap vermesinden sonra almıştır. olarak anılır. Sıddîk lakabını Muhammed bin Abdullah'ın, kızı Aişe ile hicret öncesinde Mekke'de evlenmesinden dolayı kayınpederidir. Halifeliği sırasında Kuran'ı mushaf haline getirtmiştir.


Sünni inanışına göre İslâm'a giren hür erkeklerin; Raşit Halifelerin (Dört Halife) (632-634), aşere-i mübeşşere'nin ilkidir. Şii inanışına göre ilk müslüman Ali'dir.