Uzmanlar, okul çağındaki çocukların ailelerinden ilk kez ciddi anlamda ayrıldığını, çevresiyle iletişiminin arttığı bir döneme girdiğini belirterek, "Yanlış beslenmenin okul çağında başlamasına" dikkat çekti.

Çekirge Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Fatih Ünal, ilköğrenim çağındaki çocukların bu çağda verilen eğitim sonucunda konulan kurallarla ruhsal açıdan etkilendiğini, ayrıca Sağlıklı bir şekilde büyümeleri için düzenli beslenme ile desteklenmeleri gerektiğini bildirdi. İlkokul çağının (6-12 yaş ) hızlı büyüme ve gelişmenin başladığı bir dönem olduğunu, dolayısıyla çocuğun beslenmesinin Ailesi ve okul yönetimiyle birlikte yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Ünal, "Okul çağında yeme alışkanlıkları Ailenin beslenme alışkanlıkları tarafından etkilenmektedir. Okulda beslenme konusunda kontrolsüz olan çocuk, yine anne ve baba çalışıyorsa eve geldiğinde kendi kendine yiyecek hazırlamayla karşı karşıya kalacak ve yanlış beslenme alışkanlıkları edinecektir. Bu gibi nedenlerden dolayı ilkokul çağı çocuğunun yanlış beslenmesi veya doğru beslenmesi, ailenin ve okul yönetimindeki kişilerin eğitimini gerektiren önemli bir konudur. Eğer bunlar sağlanamaz ise büyümede yavaşlama görülür. Okul çocuğunun büyüme ve beslenmesinin izlenmesi özellikle çocuk doktorları tarafından yapılmalıdır" dedi.


Gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin kroner kalp hastalıkları, bazı Kanser tipleri, serebrovasküler hastalıklar, diabetes mellitus, ateroskleroz gibi hastalıklara bağlı olması ve bu hastalıkların çoğunun başlangıcının, çocukluk dönemindeki yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Dr. Ünal, "Beslenme ve yeme alışkanlıkları için anne ve baba çocuğa yol gösterici rehber olmalı ve çocuğun beslenmesinde diyetinin yeterli olduğu uzman kişi tarafından takibi edilmelidir" diye konuştu.


Okul yemekhanelerinde verilen tabldotların, çocuğa verilen yiyeceklerin uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini ve çocuğun uygun yiyeceği seçmesi konusunda yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Dr. Ünal, "Bunun için her okulda mönüler, beslenme rehberince yapılmalı, okul idaresi de Aileyi bu konuda bilgilendirmeli, Aile de çocuğa verdiği yiyecekler konusunda okula bilgi vermelidir" şeklinde konuştu.