Bazen, şu ya da bu aşının kötü sonuçlar doğurduğu söylenir. O kadar ki anne babalar, çoğu kez, sağlık durumu iyi olan bir çocuğa aşı yapılmasının doğru olup olmayacağı konusunda kuşkuya kapılırlar.

Aslında ciddi sıkıntılara yolaçabilen tek aşı çiçek aşısıdır. Doğurduğu karışıklıkların en korkuncu beyin yangısı (ansefalit) dır. Ama ortaya çıkan bu tür olaylar on ile on beş binde bir gibi çok küçük bir oran gösterir. Çiçek aşısı çocuk bir yaşla iki yaş arasındayken (hatta bir yaşını doldurmadan önce) küçük dozda yapılır. Çocuğa aşıyla birlikte, çiçek aşısıyla aşırı bağışıklık kazanan kişilerden alınmış insan globülini verilirse, bu tür*den bir karışıklık tehlikesi daha da azalır.


Alerjik çocuklarda ya da aşı çocuk kortikosteroit tedavisi görürken yapıldığında, başka karışıklıklar da ortaya çıkabilir. Bu durumda, çiçek aşısı yapmanın doğru olup olmayacağına karar vermek doktora düşer. Daha önce çocuk felcine karşı aşılanmış olan kişilerde beyin yangısı olaylarına çok ender rastlanır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, kötü bir rastlaşmanın söz konusu olduğu düşünülebilir.