Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır.

-Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

-Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

-İçimde kar donar buzlar tutuşur
Yağan ateş midir kar mıdır bilmem.

-Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin.

-Yükseğinde büyük namlı karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var.

-Gülmek olgoncaya münasiptir
Ağlamak budil-i hazine gerek.

-Karlar etrafı bembeyaz bir karanlığa gömdü.

Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır.

Örnek : Ne efsunkar imişsin ah ey didar - ı hürriyet
Esir - i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.