· Öğretici metinlerdir.

· Denemede konu özgürce seçilir.

· İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşam, ölüm, aşk, felsefe, din, ahlak, töre, siyaset, bilim vb.) denemenin konusu olabilir.

· Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.

· Yazar dili doğru ve güzel kullanır.

· Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.

· Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.

· Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.

· Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.

· Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.

· Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.

· Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.

· Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur.

Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır.

Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir. Felsefi, sosyolojik, tarihi tema ve olayların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler.