Başlıca Cins İsimler

1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş, kol, el, ayak…

2. Akrabalık isimleri: ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze…

3. Araç, eşya isimleri: kaşık, makas, bardak, iplik, iğne…

4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz…

5. Kavramlar: düşünce, hedef, zekâ, temenni…

6. İş, meslek; meslek sahibi isimleri: öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu…

7. Giyecek isimleri: ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven…

8. Yiyecek isimleri: elma, yemek, ekmek, biber…

9. İçecek isimleri: su, meşrubat, gazoz…

10. Sayı isimleri: on, beş yüz, bir…

11. Renk isimleri: sarı, kıpkırmızı, mor…

12. Nitelik isimleri: büyük, kocaman, dairesel…

13. Zaman isimleri: ay, saat, dakika, yıl…

14. Soru. Kelimeleri: ne, kim, hangi…

Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür:
tırmık: bir ziraat aleti.
Tırmık: bir kedinin özel adı
ozan: şair
Ozan: erkek ismi
hürriyet: bağımsızlık
Hürriyet: gazete adı
Dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim; diğer anlamlarında (gerçek, mecaz, yan, eş, deyim vb.) kullanılıyorsa cins ismi olur:
Ay'ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı.
Yazın Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak gelir.
Türkiye'nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti.
Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık.
Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. (ayın kendisine değil, görünüşüne)