Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli Gazların bulunduğu tabakaya denir.

Atmosferde %78 Azot %21 Oksijen %1 Su buharı Karbondioksit vb. Gazlar vardır.

ATMOSFERİN FAYDALARI

-Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

-Meteorların dünyamıza düşmesini büyük oranda engeller.

-Canlılar için gerekli gazları bulundurur.

-İklim olayları meydana gelir.

-Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.

-Güneş ışınlarını dağıtır. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.

-Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.

Atmosferin Katmanlarının Özellikleri ve Görevleri


ATMOSFERİN KATMANLARI

1) TROPOSFER


-Kalınlığı Ekvatorda fazla Kutuplarda azdır. Bunun sebepleri
-Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda yükselici, kutuplarda alçalıcı Hava hareketlerinin olmasıdır.
-Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
-Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olması.

ÖZELLİKLERİ

-Atmosferde bulunan gazların %75 ‘i ve su buharının tamamı bu katmandadır.
-Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
-Yeryüzünü etkileyen bütün iklim olayları bu katmanda görülür.
-Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla alttan itibaren ısındığı için yükseldikçe Sıcaklık azalır.
-Yatay yönde de Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Sebebi dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesidir.

2) STRATOSFER

İklim olayları görülmez. Sıcaklık değişimi yok gibidir.

3) OZONOSFER

Güneşten gelen morötesi (ultraviyole) ışınlar tarafından oksijen moleküllerinin O3 ‘e dönüştürülmesiyle oluşur.
Güneşten gelen zararlı ışınları tutar, soğumayı önler.

4) KEMOSFER

Az miktarda zararlı ışın tutulur.

Gazların iyonlaşmaya başladığı yerdir.

5) İYONOSFER

Radyo dalgalarını en iyi yansıtan tabakadır.

6) EKZOSFER

Atmosferin en dış sınırıdır.