1) Ormancı (Ormancılık Memuru): Ormancılık işletmelerinde memur olarak çalışan bu meslek grubu daha çok kendi sorumluluk alanlarındaki orman arazilerinin idare, bakim ve isletmesi konularında sorumluluk sahibidirler. Bir orman isletme bölgesinde yönetici (müdür) olarak da çalışabilmektedirler. Yönetici olarak görevleri Orman arazisinin bakimi, çalışma planı ve kapasitelerinin organizasyonu seklinde genelleştirilebilir. Bu meslek için ormancılık okulu mezunu olma şartı aranır.(Türkiye' deki çıraklık okulları ile eşdeğer)


2) At Binicisi: Bu meslek üyeleri atların bakimi ve antrenmanından sorumludurlar. Binicilik disiplinleri (Dressur, Atlama) ile ilgili ders ve kurslar verirler. Ve daha çok koşu ve sürücü sporlari amaçlı programlara katılırlar. Bu meslek için genellikle sertifika sahibi olmak yeterli bulunmaktadır. Çalışma yerleri daha çok Binicilik sporu dernekleri, binicilik okulları, hipodromlar vb…


3) Spor Atları Çalıştırıcı ve Eğitmenleri: Atların sportif amaçlı her türlü eğitiminden sorumludurlar. çalışma alanları At binicilerine benzer. Bu meslek için sertifika sahibi olmak yeterlidir.

4) Tarım İsletmecisi: Tarım isletmelerindeki prodüksiyon, uygulama teknikleri, isletme ekonomisi basta olmak üzere tarımsal gelişme ile ilgili uzmanlık alanlarında çalışırlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır. (Türkiye'deki 2-3 yıllık meslek yüksek okulları dengi)

5) Besi ve Et Hayvani İsletmecisi: Et ve et ile ilgili isletmelerde daha çok pazarlama, marketing ve mali konularla ilgili uzman kişiler olarak çalışırlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.

6) Hayvan Terbiyecisi (Dompteur): Yabani hayvanların evcilleştirilmesi ve terbiye edilmesi basta olmak üzere Zirk, Varietes gibi birimlerde çalışırlar. Serbest olarak çalışanlar da oldukça fazladır. Bu meslek için sertifika sahibi olma şartı aranır.

7) Suni Tohumlamacı: Daha çok domuz ve sığırların suni tohumlamaları seklinde mesleklerini icra ederler. Sperma alma ve konserveleme ve de hayvan sahiplerini damızlık yetiştiriciliği konularında bilgilendirme rutin görevleri arasında sayılır. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.

8) Tırnak Bakıcısı ve Yardımcısı: Sığır, koyun ve domuz basta olmak üzere evcil hayvanların tırnak bakımları ve sağlıklı kalmalarına yönelik çalışmalar önemli görevleri arasındadır. Daha çok serbest çalışırlar. Bu meslekte çıraklık eğitimi şartı aranır.

9) Tarım Teknisyeni: Makineler basta olmak üzere tarım ile ilgili teknik sahalarda sorumluluk alırlar. Ve daha çok tarım isletmelerinde çalışırlar. Meslek yüksek okulu şartı aranır.

10) Hayvan ve Hayvan Yemi Satıcısı: Bu meslek grubunda mevcut mesleki eğitime (pazarlamacı vb gibi) ek olarak sertifika şartı aranır.

11) Şahin - Doğan Benzeri Hayvanların Eğiticisi ve Yetiştiricisi: Bu meslek grubunda sertifika şartı aranır.

12) Balık Bakıcısı ve Yetiştiricisi ve de Yardımcısı: Bu meslek grubunda sertifika şartı aranır.

13) Balıkçı (Balık Avcısı) ve Yardımcısı: Sertifika şartı aranır.

14) Yem Ustası: Yemlerin hazırlanması, depolanması, ve hayvanların ihtiyaçlarına göre terbiye edilmesi vb gibi sorumluluk alanları mevcuttur. Bu meslek grubunda çıraklık eğitiminin yani sıra sertifika şartı aranır.

15) Çiftçi ve Yardımcısı: Sertifika şartı aranır.

16) Hippotherapeuten: Daha çok engelli çocuk ve gençlerin fizyoterapilerine yönelik atlardan yararlanmayı esas alan bir çalışma alanıdır. Mevcut eğitimlerine ek olarak sertifika şartı aranır.

17) Nalbant: Çıraklık eğitimi şartı aranır

18) Köpek Berberi: Çıraklık eğitimi ve sertifika şartı aranır.

19) Köpek Eğiticisi ve Bakıcısı: Sertifika şartı aranır.

20) Köpek Yetiştiricisi: Sertifika şartı aranır

21) Tarım Teknikleri Mühendisliği: Diploma şartı aranır.

22) Tarım Ekonomisi Mühendisliği: Diploma şartı aranır

23) Büyük ya da Küçük Balıkçı Gemileri Kaptanlığı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.

24) At Arabası Şoförlüğü: Sertifika şartı aranır.

25) Tarım Tekniği Asistanlığı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır

26) Tarım Tekniği Laborantı: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır

27) Tarım (Ziraat) Eksperi

28) Tarım Danışmanı

29) Tarım Ustası: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır

30) Sağımcı: Çırak eğitimi şartı aranır

31) Doğa ve Tarım Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır

32) Kürk Hayvani Yetiştiricisi: Sertifika şartı aranır

33) At Bakıcısı: Sertifika şartı aranır

34) At Yetiştiricisi, At Ekonomisi Ustası vb.: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır

35)At Binicisi ve Sürücüsü Öğretmeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır

36) Tedavi Amaçlı Binicilik Eğitmeni: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır

37) Avcı: İlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika şartı aranır.

38) Eyer Ustası: Sertifika şartı aranır.

39) Tarım-Bilgisayar Teknisyeni, Tarım Teknisyeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.

40) Veteriner Hekim: Diploma şartı aranır.

41) Hayvan Sağlık Uzmanı: İlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika şartı aranır.

42) Hayvan Bakim Evi Yöneticiliği: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

43) Hayvan Eğiticisi: Sertifika şartı aranır.

44) Veteriner Hekim Yardımcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma

45) Usta Hayvan Bakıcısı, Araştırma Birimleri ve Klinik Hayvan Bakıcısı, Hayvan Bakim evleri ve Pansiyonları Hayvan Bakıcısı vb: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

46) Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

47) Hayvan Psikologu

48) Kanatlı Hayvan Bakim ve İsletmecisi: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

49) Arı Bakıcısı ve Yetiştiricisi: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

50) Sığır Bakıcısı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

51) Çobanlık
İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

52) Domuz Bakıcılığı: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

53) Tarım İdarecisi, Hayvancılık İdarecisi

54) Veteriner Teknisyeni: İlgili meslek yüksek okulu mezunu olma şartı aranır.

55) Yabani Hayvan ve Yabani Hayat Bakıcıları: İlgili meslek okulu mezunu olma şartı aranır.

56) Tarım Ekonomisi Mühendisi

57) Zoolog: İlgili fakülte mezunu olma şartı aranır (Biyolog, Veteriner Hekim gibi)