Osmanlı Antlaşmaları - Ziştovi Antlaşması - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Osmanlı Antlaşmaları - Ziştovi Antlaşması

 1. Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (Avusturya) ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı çerçevesinde gelişen Osmanlı-Avusturya mücadelesini sona erdirmiştir.


  11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı Devleti ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Sultan III. Selim, Rusya ve Avusturya'nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı ( 31 Ocak 1790). Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. Fransız İhtilali (1789)) sonrasında yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi fikirler ve Fransa'nın giderek artan askeri tehdidi nedeniyle Avusturya Osmanlı'larla yeni bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı. Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Ziştovi kentinde imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasında dostluk dönemi başladı.


  Ziştovi Antlaşmasıyla Avusturya İmparatorluğu, savaş sırasında aldığı toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi. Orsova ile Unna suyu taraflarındaki küçük bir arazi ise Avusturya'ya bırakıldı. Avusturya, Rusya'ya açık ya da gizli hiçbir yardımda bulunmayacağına dair bir garanti verdi.

  Bu antlaşmadan sonra iki imparatorluk Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılışlarına kadar birbirleriyle hiç savaşmadılar.

 2. 2011-05-04 #2
  Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791)

  Ziştovi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır (4 Ağustos 1791).
  1787 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya-Çarlık Rusyası savaşları sırasında Avusturya orduları fazla bir başarı gösterememişler ve Fransız Devrimi'nden (1789) sonra Avusturya, barış yapma eğilimi taşımaya başlamıştı. 1790 yılında Avusturya ordularının Yergöğü'de uğradığı büyük yenilgi Avusturya'nın bu eğilimini daha da artırdı. Osmanlı İmparatorluğu da görece başarılı olduğu Avusturya cephesinde barışı sağlamak ve kuvvetlerini Çarlık Rusyası cephesine yığmak istiyordu. Bu şartlar altında 18 Eylül 1790'da dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bu mütarekenin imzalanmasından sonra da Aralık 1790'da Ziştovi kasabasında barış görüşmeleri başladı. Barış antlaşması aynı kasabada 4 Ağustos 1791'de imzalandı. Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:
  1) İki devlet arasında barış yeniden kurulacak, her iki taraf, bu savaşlara katılmış tebası hakkında af ilân edecektir.
  2) İki devlet arasında savaştan önceki fiilî ve hukukî durum ve bundan önce imzalanmış olan ticaret antlaşmaları tekrar geçerli olacaktır.
  3) Avusturya bu savaşta işgal ettiği bütün toprak, kale ve palangaları savaştan önceki halleriyle, silâhlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'na iade edecektir.
  4) Avusturya; Çarlık Rusyası'na, gizli ya da açık, yardım etmeyecektir


  Okunma: 1846 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -