Edirne Antlaşması - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Edirne Antlaşması

 1. Edirne Antlaşması 14 Eylül 1829 tarihinde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Edirne şehrinde imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşmayla Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır.

  Rusya, Sultan II. Mahmut'un Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması ile sonuçlanan olaylardan dolayı savaş tazminatı istemesi üzerine, Osmanlı Devletine karşı savaş açtı. Sultan II. Mahmut bu arada Yeniçeri Ocağını kaldırmış, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni bir askeri teşkilat kurmuştu. Teşkilatlanmasını henüz tamamlayamamış olan bu ordu Rus kuvvetleri karşısında önemli bir varlık gösteremedi. Eflak ve Boğdan'ı işgal eden Ruslar, Tuna'ya kadar indiler. Balkanları aşan Rusya, batıda Edirne, doğuda ise Erzurum'a kadar ilerledi.


  Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti barış istedi. Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra imzalanmış şartları en ağır antlaşmalardan biri olan Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Yunanistan Devleti'nin kurulmasını kabul etti. Antlaşmanın bazı önemli şartları şunlardı:

  1. Yunanistan bağımsız bir devlet olacaktı.
  2. Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a imtiyazlar tanındı.
  3. Ruslar işgal ettikleri yerleri geri verdiler.
  4. Rus ticaret gemilerine boğazlarda geçiş hakkı tanındı.
  5. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.
  6. Antlaşmanın 10. maddesine göre Osmanlı Devleti Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Londra'da 6 Temmuz 1827'de ve buna dayalı olarak yine Londra'da 22 Mart 1829'da aralarında yaptıkları, Yunanistan Devleti'nin kurulmasını ve bağımsızlığını öngören anlaşma ve protokolü kabul edecekti. (Londra Antlaşması)
  7. Osmanlı Devleti Çerkesya üzerindeki tüm haklarını,bu arada Kuban ve Bzıb ırmakları arasındaki Karadeniz kıyı kontrolunu Rusya'ya devretti.

  Edirne Antlaşması'ndan beş ay sonra, 3 Şubat 1830 tarihinde İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan yeni bir "Londra Protokolü" ile bağımsız Yunanistan Devleti'nin kurulduğu ilan edildi. Osmanlı Devleti de 24 Nisan 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı.

  Yunanlıların hamisi olan İngiltere, Fransa ve Rusya Mayıs 1832'de Yunanistan'a son şeklini veren bir anlaşma yaptılar. Bununla, Yunanistan'ın kuzey sınırı olarak "Arta-Volo hattı" kabul edildi. Böylece, Yunanistan'a Attik ve Mora yarımadaları bırakılmış oldu. Ayrıca bu yarımadaların çevresindeki tüm adalar ile kuzey Sporadlar, Ege'nin ikinci büyük adası Eğribos dahil olmak üzere yüzlerce ada Yunanistan'a bağlandı. Kurulan Yunan Krallığı'na da Bavyera Kralı Louis'in oğlu Otto seçildi.

  Bu arada 3 büyük devlet, Yunanistan adına Osmanlı Devleti ile İstanbul'da son antlaşmaları doğrultusunda görüşmelere başladılar ve 21 Temmuz 1832'de taraflar arasında bir protokol imzalandı. İstanbul Hükûmeti yeni Yunan sınırını ve statüsünü kabul etti. Yeni Yunan Devleti de topraklarındaki Türk mallarının bedeli olarak, Osmanlı Devleti'ne belli bir tazminat ödemeyi yüklendi

 2. 2011-07-12 #2
  Osmanlı - Rus Savaşı
  Edirne Antlaşması

  (1829)

  • Ruslar ve İngilizler, Akdeniz ülkelerinin Mehmet Ali Paşa'nın eline geçmesini istemiyordu.
  • Fransa 1815'de kendisine karşı kurulmuş "kutsal birliği" parçalamak için Mora ihtilaline karıştı.
  • Osmanlı Devleti İngiliz, Fransız ve Rusların Yunanlılar hakkında istediklerini kendi iç işlerine karışma olarak gördüğü için reddetti.
  • Bu durum karşısında müttefik donanmaları 1827'de Mısır ve Osmanlı donanmasını "Navarin" de yaktı.
  • İngilizler ve Fransızlar Ruslarla siyasi ilişkileri kesti.
  • Osmanlılar ile Ruslar savaştılar.
  • Osmanlıların savaşacak gücü yoktu. (2 yıl önce yeniçeri ocağı kaldırılmış yeni ve düzenli ordu tam kurulamamıştı.)
  • Ruslar Tuna'dan geçerek Edirne'yi ele geçirdi.
  • Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars elden çıktı.
  • Bu durum karşısında Osmanlılar barış istedi.

  Edirne Antlaşması'na Göre

  • 1.Yunanistan bağımsızlığını aldı. (İlk bağımsızlığını alan devlet)
  • 2.Osmanlıların zayıf yönünden yararlanan Fransa Cezayir'i zaptetti.
  • 3.Osmanlıların Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a imtiyazlar vereceği kabul edildi.
  • 4.Rus Ticaret gemilerinin Boğazlardan serbest geçmesi*ni kabul edildi.
  • 5.Rusya'ya savaş tazminatı ödendi.

  Önemi
  Edirne Antlaşması Osmanlıların Küçük Kaynarca'dan sonra imzaladığı en ağır koşullu antlaşmadır.  Okunma: 1304 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -