Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir?

 1. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.


  Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

  a) Yasama ile ilgili olanlar :

  * Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,


  * Yasaları yayımlamak,

  * Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,

  * Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

  * Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

  b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

  * Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

  * Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

  * Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

  * Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

  * Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,

  * Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

  * Genelkurmay Başkanı'nı atamak,

  * Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

  * Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,

  * Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

  * Kararnameleri imzalamak,

  * Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,

  * Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,

  * Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,

  * Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

  * Üniversite rektörlerini seçmek,

  c) Yargı ile ilgili olanlar:

  Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

  Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


 2. 2012-05-28 #2
  cumhurbaşkanı Abdullah Gül demek onun görevleri

 3. 2012-11-06 #3
  Hepsi bu kadar mı?

 4. 2013-04-16 #4
  çok uzun keşke kısa olsaydı bunları yapmak zor i,iş nasılyazcam ben bunları

 5. 2013-04-25 #5
  sağolun ödevimi yaptım

 6. 2013-05-01 #6
  çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooook uzun ve zamanım yok

 7. 2013-05-02 #7
  Teşekkürler ödevim bitti

 8. 2013-05-05 #8
  güzel ama çok uzun ben kısaltıp yazdım..thank you

 9. 2013-05-06 #9
  performans ödevim bitti sssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaağğğğğğğğğğğğğooooo oooooooooooollllllllllllllllllllll

 10. 2013-05-08 #10
  konuyu beğendim de cumhur başkanının görevleri çok yazmıyor hatta nerdeyse hiç yok

 11. 2013-05-09 #11
  Ödevim bittiiiiiii!!!!

 12. 2013-05-21 #12
  ödev biti sonunda rahatladım:)

  Okunma: 22551 - Yorum: 11 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -