Atom Spektrumları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atom Spektrumları

 1. 1859 yılında KIRCHHOFF ve BUNSEN, kimyasal elementlerin gaz formunda bu element için karakteristik olan belirli bir çizgi spektrumu yayınladıklarını buldular. Başka deyişle; atomlar sadece belirli dalga boylarında ışık yayınlar. Bu yüzden bir çizgi spektrumundan bahsedebiliriz.


  DENEY: Hidrojen atomunun spektrum çizgileri optik derslerinden tanıdığımız metotlar yardımıyla deneysel olarak belirlenebilir.

  L1 merceği yardımıyla lambanın ışığı S yarığı üzerine düşürülür. Sonra L2 merceğinin konumunu değiştirerek ekran üzerinde net bir görüntü elde edilir. Daha sonra yayınlanan ışık, bir optik ağ yardımıyla spektrumlarına ayrılır. Hidrojen atomunun görünen spektrum kısmı dört ayrı kesikli çizgiden oluşmuştur

  4100 A0 4340 A0 4860 A0 6560 A0

  Balmer, 1885 yılında bu spektrum çizgilerinin seriler halinde düzenlenebileceğini gösterdi. Bu çizgilere ait frekanslar;

  f = Ry ( 1 / 22 - 1 / m2) ( 1 )

  dır. Böylece deneysel ölçülen frekanslar ( Şekil 2 ), m = 3,4,5 ve 6 için bu formül yardımıyla hesaplanabilir. Burada Ry Rydberg sabiti adıyla bilinen ve değeri 3,28984 × 1015 s -1 olan bir sabittir. Daha sonra 1 nolu denklemdeki 2 yerine n = 1,3,4,5..... değerleri konularak diğer Hidrojen atomu serileri de bulundu. ( Şekil 3 ) Sonuç olarak Hidrojen atomuna ait bütün seriler için;

  E = h f = Ef - Ei = h Ry ( 1 / n2 - 1 / m2 ), (m > n) ( 2 )

  ifadesi elde edilir. Denklemdeki Ef uyarılmış, Ei ise temel düzeye karşı gelen enerjilerdir. Denklemdeki farklı n değerleri için farklı seriler bulunur.

  n = 1 Lyman- Serisi

  n = 2 Balmer-Serisi

  n = 3 Paschen-Serisi

  n = 4 Bracket-Serisi

  n = 5 Pfundt-Serisi

  1 eV = 1,602 × 10-19 J ( 3 )

  Atom,
  elektron çarpışmasıyla yukarı bir enerji seviyesinden daha düşük bir enerji seviyesine ( 2 ) eşitliği uyarınca dalga boyu olan bir ışık yayınlayarak geçer. Bu geçiş, enerji seviyesi şemasında aşağı doğru yönlenmiş bir ok ile gösterilir. ( emisyon ) Bunun tersi; atom, diğer elektronlarla çarpışarak ya da yeterli enerjili ışığı soğurmasıyla, aşağı enerji seviyesinden yukarı enerji seviyesine geçer. Bu geçiş ise, yukarı doğru yönlenmiş bir ok ile enerji seviyesi şemasında gösterilir. ( absorbsiyon )

  Fakat burada dikkat edilmesi gereken, sadece enerji seviyesi şemasındaki kesikli enerji seviyesi aralıklarına uygun ışık soğurulabilir veya yayınlanabilir. Öyleyse hidrojen atomundaki elektron sadece belirli kesikli enerji değerleri alabilir. Eğer elektron klasik anlamda bir tanecik olsaydı o zaman bütün enerji değerlerini alabilirdi. 1913 yılında ilk kez FRANCK ( 1882-1964; Hertz ile Nobel ödülü 1925 ) ve HERTZ ( 1887-1975; Franck ile Nobel ödülü 1925 ) tarafından civa atomlarıyla yapılan deneyde, ışık absorbsiyon ve emisyonunun, atom içerisindeki kesikli enerji düzeylerinin bir sonucu olduğu ispatlanmıştır.


  Güncelleme : 2017-06-04
 2. 2015-03-24 #2
  konuyu detaylı ve anlaşılır bir şekilde hazırlamanızı isterdim.Gerçekten çok kötü olmuş.

  Okunma: 6500 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -