1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırıldığında anlamda değişiklik olmaz?
a) Kalabalık, meydana doğru ilerliyordu.
b) İnsan, düşünme yeteneğine sahiptir.
c) Çocuk, elbiselerini dolaba yerleştirmişti.
d) Zavallı, insanlardan hiç iyilik görmemişti.

2. Sanat eserinin din (1) terbiye (2) milliyet (3) sınıf (4) gibi kavramlarla olan ilişkisi (5) suyun oksijen ve hidrojenle olan ilişkisinden öteye gitmez.
Hangisine herhangi bir noktalama işareti konulamaz?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

3. Derin bir uykudaydım (1) O korkunç gürültüyle yerimden fırladım (2) Can havliyle lambanın düğmesine bastım (3) Hay aksi (4) Elektrikler kesilmişti.
Hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezin () kullanımı yanlıştır?
a) Ad soylu sözcükler (adlar, sıfatlar, zamirler…) cümlede yüklem olabilir.
b) Annesinin öğütleri bitmiyordu. (Çalış, erken kalk, erken yat!)
c) Türk şiirinde gülmece (mizah) öğelerine sıkça rastlanır.
d) Orhan Kemal (asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü) hikaye ve romanlarıyla tanınmıştır.
e) Bu iki şehir (Kırıkkale ve Kırşehir) birbirine oldukça yakındır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretiyle (‘) ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) N'apalım biz de yarın gideriz.
b) Konuşmasını Orhan Veli'den şiirlerle süsledi.
c) Yabancı sözcükleri Türkçeleştirme'ye çalışıyordu.
d) ABD'den gelen heyeti karşılayacakmış.
e) Cumhuriyet, 1923'te ilan edildi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?
a) Bir iş görüşmesine bu şekilde hazırlanmaz mısınız
b) Bu adamın böyle bir iş için yeteneği var mıydı
c) Acaba bu yaştan sonra konuşma yapmayı öğrenebileceğimi sanıyor musunuz
d) Bunun kaçınılmaz sonucu (bilgi yelpazesi) ne oldu dersiniz
e) Anneminin bu konuda kardeşimi uyarması daha iyi olur mu bilmem

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) yanlış kullanılmıştır?
a) Ben elimden geleni yapıyorum; sen kılını bile kıpırdatmıyorsun.
b) Şiir; deneme, makale, fıkra gibi yazı türlerinden daha özgürdür.
c) Bu işin olması için çok çalıştı; ne var ki çabaları sonuçsuz kaldı.
d) Gideceğim ülkelerin önce tarihini; sonra da coğrafyasını araştırırım.
e) Veysel'i, Serdar'ı çağırdım; onlara çocuklara göz kulak olmalarını söyledim.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?
a) Onun kim olduğunu, nerden geldiğini bilen yoktu
b) Şimdi kimlere dert yanayım ben
c) Kış erken geldi, farkında mısın
d) Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz nedir
e) Sana ne anlatıp duruyordu

9. Aşağıdakilerin hangisinde yazım veya noktalama yanlışı yapılmıştır?
a) ……… Kahraman- b) ……… dikim-
maraş'a gidecek. evinde çalışıyor.
c) ……… Ankara' d) ……… Çuku-
ya taşınıyor. rova'yı anlattı.
e) ……… sözü-
mona ders çalışıyormuş.

CEVAP ANAHTARI
1.b 2.d 3.d 4.b 5.c 6.e 7.d 8.a 9.b