Noktalama İşaretlerinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Noktalama İşaretlerinin Kullanıldığı Yerler ve Örnekler

 1. NOKTALAMA İŞARETLERİ

  1)NOKTA (.):

  a)Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır:
  *Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ,ağlardım.
  *Beni sevmiyordun,bilirdim.

  b)Kısaltmalardan sonra kullanılır:
  * vb. *Prof. *Dr. *Cad. *Alm. *Ar. İng.

  c)Sıra gösteren rakamlardan sonra "-inci" eki yerine kullanılır.
  *Senin çocuk 1. sınıfta mı okuyor.
  *Dün 25. yaşıma bastım.

  d)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  *21.03.1978 *29.X.1925

  e)Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  *Yarın 08.45'te gideceğim.

  2)VİRGÜL (,):

  a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır:
  *O kitabı aradım , buldum.
  *Fırat,Dicle önemli nehirlerimizdendir.
  *Çalıkuşu'nu ,Huzur'u ,İntibah'ı okudun mu?
  *Kitabı açtı ,birkaç sayfa çevirdi , yüksek sesle okumaya başladı.
  *Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek açacak ,kediler damlara çıkacak.
  b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur:
  *Oğlunu , kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.
  *Akşam,yine akşam ,yine akşam
  c)Hitaplardan sonra kullanılır:
  *Sevgili Kızım, *Değerli Öğretmenim, * Saygıdeğer Müdürüm,
  d)Yüklemden uzak kalmış özneden sonra konur:

  *Ahmet Haşim, şiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir.
  *İşte bu adam, Türkiye'yi pislikten kurtaracak tek adamdır.
  *Tatlılar,kalorisi fazla ;fakat vitamini az besinlerdir.

  e)Cümlede vurgulanmak istenen ögelerden sonra konur.
  *Yarın,buraya geleceksin ve bu işi çabucak bitireceksin.

  f)Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır:
  *Genç, adama ters ters baktı.
  *Hırsız, çocuğu kovaladı.
  *Yaralı, kadının yüzüne bakıyordu.
  *İhtiyar, adamın suratına tükürdü.


  g)Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
  *Oku; adam ol baban gibi ,eşek olma.
  *Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi, hanımları alışverişe gönderin.

  ğ)Bir addan önce gelen zamirlerden sonra kullanılır:
  *O, şiiri niçin ezberlememiş?
  *O ,güzel günlerine yeniden dönebilse.
  *Bu, kadını bir daha görmemiş.
  *Şu ,bahçeye dikilecekmiş.

  h)Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.
  *Bu büyük komutanı, Atatürk'ü ,saygıyla anıyoruz.
  *Bu yöre, Sibirya ve çevresi,alabildiğine soğuktur.
  *Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.
  *Bir kuş, bir çiçek, bir böcek ,ne bileyim ben, her şey onun ilgisini çekiyordu.
  *Ben de Ankara'da, o güzelim başkentte, beş yıl kaldım.

  I)Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda tırnak işareti yerine kullanılır:
  *Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu.
  *Artık sevmeyeceğim,dedi.
  i)Cümle başında kullanılan "evet,hayır,yok,yoo,peki,tamam,hayhay,olur,
  haydi,elbette…" gibi sözcüklerden sonra kullanılır:
  *Hayır, bu işi sevmedim. *Evet, yarın sınavsınız. *Yoo,işte bunu yapamam, dedi.

  3.NOKTALI VİRGÜL(;):

  a)Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasında kullanılır.Bu tip cümleler birbirini açıklayan,güçlendiren ,biri diğerine örnek olan cümlelerdir.Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür.
  *Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı.
  *Kısa bir konuşma yaptı; dinleyiciler onu uzun uzun alkışladı.
  *Horoz ölür; gözü çöplükte kalır.
  *Yalancının evi yanmış;kimse inanmamış

  b)Virgülle ayrılmış sözleri ya da söz gruplarını farklı sözlerden ya da söz gruplarından ayırmak için konur.
  *Sayısal derslerden matematiği,fiziği; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum.
  *Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin sembolist; Tevfik Fikret ,Yahya Kemal parnasyen şairlerdendir.
  *Erkek çocuklara Ali,Murat,Serhat; kız çocuklarına ise Yeşim,Senem,Serpil adları verilir.

  c)Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:
  *Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak,ağlamak istiyorum.
  *At ölür, meydan kalır;yiğit ölür , şan kalır.
  *Kel ölür , sırma saçlı olur ; kör ölür , badem gözlü olur.

  d)Önceki cümleye "fakat,oysa ,lakin,ancak,çünkü…" gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaçlardan önce kullanılır:
  *Bu romanı inceledim ;fakat pek beğendiğimi söyleyemem.
  *Köye sen git;ancak orada çok fazla kalma.
  *Kazanacağım ;çünkü çok çalışıyorum.
  NOT: Noktalı virgül, yukarıda sayılan bağlaçlardan önce kullanıldığı gibi bunların yerine de kullanılabilir.

  *Bugün erken yatmalıyım;yarın sınav var.
  *İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen; hayattaki tek dayanağın odur.
  *Sıkı giyinin ;dışarısı çok soğuk.

  e)Öğeler arasında anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
  *Murat;Hasan ,Ali ve Osman'dan daha çalışkanmış.
  *Elma;armut,muz ve üzümden yararlıdır.

  f)Özneden sonra virgüllerle ayrılan eş görevli sözcükler varsa ,özne noktalı virgülle ayrılır.
  *1.yeni grubunun en ünlü temsilcilerinden olan Orhan Veli ; dili çok iyi kullanan ,okuyucuyu değişik bir romantizme sürükleyen , güçlü bir şairdir.

  Not: Noktalı virgülden ve virgülden sonra gelen sözcükler - özel isim değil iseler- küçük harfle başlar.Diğer noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.

  4.İKİ NOKTA(:) :

  a)Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.
  *Şimdi herkes ona şöyle sesleniyordu:Atmaca Kamil.
  *Bence bu cinayetin iki nedeni olabilir:Birincisi namus meselesi,ikincisi çıkar kavgasıdır.
  *Demokrasinin tek dayanağı vardır: O da özgürlüktür.

  b)Alıntı cümlelerden önce kullanılır.
  *Bu sanatçının romanla ilgili şu sözünü anmadan geçemeyeceğim:"Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır."
  *Hacı Bektaş-ı Veli:"Eline,beline,diline sahip ol." demiş.

  b)Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır:
  *Süleyman Çavuş:
  ---- Bırak açma o bahsi ,dedi .
  Kooperatif katibi kaşlarını çattı:
  ---- Yoo, böyle deme Süleyman Çavuş.
  Not:İki noktadan sonra yapılacak açıklama bir cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar.
  *En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır:muz,elma,portakal…

  5.KESME İŞARETİ( '):

  a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:
  *Yakup Kadri'nin Yaban'ı Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır.

  b)Kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır
  *KKTC'yi her alanda destekliyoruz.
  *Yarın ABD'ye gidecek.

  NOT:Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu;büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
  *kg'dan *PTT'ye

  NOT:Sonunda nokta bulunan kısaltmalar, kesme işaretiyle ayrılmaz.
  * vb.leri *mad.si *Alm.dan *İng.yi

  c)Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
  *36'nın ortak bölenleri nelerdir?
  *Sen 9'uncu sınıfta mı okuyorsun?

  UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme işaretiyle ayrılmaz.Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz.
  *Ankaralıdan *Konyalım *Amerikalılar *İslamcı *Aligil

  NOT:-ler eki -gil yapım ekinin yerini tutarsa kesme işaretiyle ayrılmaz.
  *Dün Alilere gittim.
  *Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksın.

  NOT:Özel adlar yerine kullanılan ‘o' zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
  *Ben onun ne kadar kibirli biri olduğunu bilmez miyim?

  d)Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
  *Osmanlılarda kadı'nın önemli bir yeri vardır.
  *Pencereden kar'ı seyrediyorum.

  e)Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
  *N'apalım *N'eylersin *N'etsin *Vardı m'ola sevdiğim yurduna

  6.SORU İŞARETİ(?):

  a)Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonunda kullanılır, cümle sözde soru cümlesi de olsa yani karşıdan bir cevap beklenmese de cümlenin sonuna soru işareti konur.
  *Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi nedir? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)
  *Bu havada dışarı mı çıkılır? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
  *Böyle bir adama nasıl güvenirsin? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
  *Seni hiç sevmez olur muyum? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
  *Bu kitapları ona mı vereceğim? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)

  b)Kuşku duyulan bilgilerin yanına ya da bilinmeyen bilgiler yerine parantez içinde konulur.
  *Kayıkçı Kul Mustafa (?-1658?) halk edebiyatımızın destan şairlerinden biridir.
  *Karacaoğlan'ın Güneydoğu Anadolu'da (?) yaşadığını söylüyor.

  UYARI: İçinde soru sözcüğü olsa bile , bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz.
  *Neden gittiğini bilmiyoruz. *Bana nasıl çalışacağımı söylemedin.

  7.ÜNLEM(!):

  a)Şaşma , korku, kızma ,heyecan,sevinme… gibi duyguları dile getiren cümlelerin sonunda kullanılır:
  *Dur,bir yanlışlık yapmayalım!
  *Git başımdan seni görmek istemiyorum!
  *Eh, hayırlısı neyse o olsun!
  *Lanet olsun böylesi işe!
  *Böyle maç olmaz olsun!
  *Yaşasın ,sınavı kazanmışım!
  b)Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır:
  *Akla durgunluk verecek reklam kampanyalarıyla büyük(!) sanatçılar yaratılıyor.
  *Bu kasabada onun ne kadar akıllı(!) olduğunu bilmeyen mi var?

  8.ÜÇ NOKTA(…):

  a)Herhangi bir nedenle bitmemiş ya da okuyucunun anlayışına bırakmak için bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur.
  *Şu bahar yağmurları bir gelse…
  *Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi…
  *Karşı sahilde mor,fark olunmaz sisler altındaki dağlar,korular, beyaz yalılar…Bunları seyretmek bana huzur veriyor.

  b)Birtakım örnekler sayıldıktan sonra "vb" anlamında kullanılır:
  *Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki:caddeler,sokaklar,evler,insanlar…
  *Bu köyün insanları konukseverdir,alçakgönüllüdür,iyidir…

  c)Söz arasında söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır:
  *Şu … adamı gözüm görmese iyi olacak.
  *Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

  9.TIRNAK İŞARETİ( "… "):

  a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir.
  *Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir:"Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur."

  b)Önemi belirtilmek istenen sözcükler , terimler tırnak içinde gösterilir.
  * "Bayrak" bir ulusun bağımsızlığını simgeler.
  *Günümüzün en önemli sorunlarından biri de "çevre kirliliği"dir.
  c)Yazıda geçen eser adları tırnak içine alınabilir:
  * "Çalıkuşu" Anadolu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı bir romandır.

  NOT:Tırnak içindeki söze ek gelirse tırnaktan sonra gelir, kesme işareti kullanılmaz.
  *Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak"ını okumanızı tavsiye ediyorum.
  NOT:Tırnak içindeki cümlenin içinde bir tırnak daha kullanmak gerekirse ikinci tırnak tekli olur.
  * "Ahmet Mithat Efendi halkı eğitmek istediğinden:‘Sanat toplum içindir.'der."

  10.PARANTEZ(AYRAÇ) ( ):

  a)Cümle içindeki açıklamalar parantez içinde gösterilebilir:
  *Adana ve yöresi (Çukurova) ülkemizin pamuk ambarıdır.
  *Böyle sözcüklere (yansımalara) her dilde rastlanır.
  b)Bir sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde verilebilir:
  *Türk Dil Kurumu yerbilim (jeoloji) ile ilgili terimleri bir kitapta toplamış.
  *Tezat (abartma) edebiyatta en çok kullanılan sanatlardan biridir.

  c)Bir kişiden söz edilirken doğum ve ölüm tarihleri parantez içine alınır:
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) teknik yönden kusursuz romanlar yazdı.

  d)Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde gösterilir:
  *Bacon (Beykın) denemeleriyle ün kazanmıştır.

  e)Tiyatro metinlerinde hareketleri anlatan bölümler parantez içinde gösterilir:
  *Adam-(Yerinden kalkar ,suratını asarak):Sen ne diyorsun beyefendi?

  NOT:Parantez içine alınan bölüm içinde tekrar parantez açılması gerekirse ilk önce köşeli parantez açılır ve sonra köşeli parantez kapatılır.Aradaki parantez normal olur.
  *Tasavvuf edebiyatının bu çok önemli sanatçısı[Yunus Emre(13.-14.yy)] yaşadığı dönemde evrenselliği yakalamıştır.

  11.KISA ÇİZGİ(-):

  a)Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur.
  *Bu savaş 1859-1870 yılları arasında olmuştur.
  b)Birbiriyle ilgili ülke,şehir ya da kavramlar arasına konur.
  *Adana-Ceyhan arası kaç kilometre?
  *Türkiye-İran ilişkileri gelişiyor.

  c)Cümle içindeki arasözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgül,parantez kullanılabileceği gibi kısa çizgi de kullanılabilir.
  *Şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi -sen de bilirsin ki- ona uzun uzun anlatmıştım.

  d)Cümle sonunda satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.
  …………………………………………söyledik-
  lerimi unutma.
  e)Dilbilgisinde eklerden önce ve mastar halindeki fiillerden sonra kullanılır.
  * "Kulaklık" sözcüğündeki -lık yapım eki bir alet ismi yapmıştır.
  *Işık sözcüğü, ışı- fiilinden türemiştir.

  f)Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.
  *Aslında Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemi ,edebiyatımızda yeni bir soluktur.

  12.UZUN ÇİZGİ(---):

  Konuşma metinlerinde konuşmaların başında kullanılır.
  ----Bu kitabı okudun mu?
  ----Hayır okumadım.
  ----Okumanı tavsiye ederim ,çok güzel.


 2. 2011-11-22 #2
  süperrrrr saol

 3. 2012-10-30 #3
  Süper ödevimde çoooooooooooookkkk yardımcı oldunuz

 4. 2012-10-30 #4
  Alıntı:
  misafir Nickli Üyeden Alıntı
  süperrrrr saol
  evet bencede

  Okunma: 17077 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -