Etnik temizlik terimi, bir etnik gruba mensup insanların zorla yerinden edilmesini amaçlayan değişik siyasal politikaları ifade eder. Genellikle, zorla göç ettirme, belirli bir nüfusun yerini değiştirme gibi uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Bu terim, etnosid ve jenosid ile yakından ilişkilidir.


Terimin uluslararası ilişkiler terminolojisine girişi 1940'ların başında olmuş, terim ilk kez henüz dağılmamış olan Bağımsız Hırvatistan Devleti'nde cereyan eden ve Sırpların bölgeden temizlenmesine kadar giden olayları ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Yine aynı şekilde Fransa'nın'nin 1945'te Cezayirlilere'e yaptıkları etnik temizlik gibi olylar buna örnektir. Terimin tüm dünyaya yayılması, Ustaşa savaşının açıkça ya da ima şeklinde "bölgeleri temizleme" (čišćenje) planlarını sergilemeleri üzerine olmuştur.

Etnik temizlik, dar anlamda büyük insan hakları ihlalleri ve diğer faktörler eşliğinde, kitleleri zorla yerlerinden etmek olarak tanımlanırken; geniş anlamda nüfus transferi teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.