Her sayı bir rakam olmayabilir fakat her rakam bir sayıdır.

Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.

Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır.

Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır.

İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır.

İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır.

Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır.

Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.

Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır.

Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir.

Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir.

Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir.

Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir

İki ardışık sayı, aralarında asaldır.