Yeryüzünde 250 000 'den fazla çiçekli bitki türü vardır. Bunlardan yaklaşık 5 000 kadarı tıbbi yönden incelenebilmiştir. Sistemli olarak taranan bitki türlerinin Binde 8'inde ilaç özellikleri tespit edilebilmiştir. Hayvanlarda da böyle maddeler tespit edilebilmiştir. Özellikle, deniz hayvanları arasında. Üzüm, meyveler içinde, sıvı içeriği yönünden insan kanına en yakın meyvedir.