İçinde Ağır Kelimesi Geçen Deyimler

Ağır basmak : -1. Ağırlığı fazla gelmek. -2. Bir yön, bir taraf daha üstün gelmek.

Ağır başlı
: Ciddi, tutarlı (kimse).

Ağır canlı:
Çok yavaş davranan (kimse).

Ağırdan almak :
Bir işi yapmak konusunda gönülsüz davranmak

Ağır duymak (işitmek) :
Kulakları iyi duymamak.

Ağır elli :
-1. İşlerini çabuk yapamayan (kimse);

Ağır gelmek :
-1. Ağırlığı fazla gelmek. -2. Yapılması, tahammül edilmesi güç gelmek. -3. Gücüne gitmek, kırmak, incitmek.

Ağır gitmek :
Bir iş normal temposundan daha yavaş yürümek.

Ağır hastalık:
Tehlikeli, Ölümle sonuçlanan hastalık.

Ağırına (ağrına) gitmek:
Bir davranış İncinmesine, gücenmesine yol açmak, onurunu kırmak (Kars. Gücüne gitmek, zoruna gitmek.)

Ağır İşrtmek :
bk. Ağır duymak.

Ağır kanlı:
Davranışları yavaş olan tembel, uyuşuk (kimse).

Ağırlığım koymak (Bir şeye, bir şeyden yana):
Etkisini, gücünü, onu desteklemede kullanmak.

Ağırlık basmak (çökmek) (birine) :
Üzerine bir gevşeklik gelmek, uyuyacak duruma gelmek.

Ağırlık merkezi:
Bir İşin en önemli kısmı.

Ağırlık vermek (olmak) (birine) (bir şeye) :
-1. Bir kimseye sıkıntı vermek. (Kars. Yük olmak) -2. Bir şeye önem vermek, öncelik tanımak.

Ağır olmak :
Sabırlı, ciddi, soğuk kanlı olmak.

Ağır söz:
Kalp kıran, onuru zedeleyen söz.

Ağır top :
Bir toplulukta sözü gecen, yönlendirme gücü olan kimse.