Çakı gibi: Canlı ve atik, çevik."Çakı gibi delikanlı olmuş