Çalım satmak (caka satmak): Büyüklük taslamak, kurularak davranmak.