Evlenme beyannamesi, (evlenecek kişiler dolduracak)

Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği,

T.C. Nüfus cüzdanı, (aslı ve fotokopisi)

Yabancılar için pasaport vs.,

Usulüne uygun alınan sağlık raporu, (tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak)

6'şar adet vesikalık fotoğraf,

İkametgah ilmuhaberi.