Orta Kuşak Okyanusal İklimi Genel olarak, 30° - 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklim Batı Avrupa, Batı Kanada ve Güney Alaska kıyılarında, Güney Şili, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda'da etkili olmaktadır.Türkiye'de Doğu Karadeniz Kıyıları.
En sıcak ay ortalaması 24-25 °C, en soğuk ay ortalaması 5-6 °C dir. Yıllık ortalama 13-15 °C dir. Kıtaların batı kıyılarındaki sıcak su akıntıları ve nemli batı rüzgârları iklimin oluşumunda önemli rol oynarlar. Yıllık sıcaklık farkları 10-15˚ ‘yi geçmez. Her mevsim yağışlıdır. Nemlilik fazla olduğu için yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır En fazla yağış Sonbaharda, en az yağış ilkbaharda görülür. Yağış oluşumu yamaç yağışı şeklindedir.

Dünyada Görülen İklim Çeşitleri ve Özellikleri (Okyanusal İklim)Bitki örtüsü kışın yaprağını döken yayvan yapraklı ormanlardır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde çayırlar bulunur.

1-Orta kuşak karalarının batı kıyılarında, Batı rüzgarlarının etkisine bağlı olarak 40-60 enlemlerinde görülür.

2-Batı ve Kuzeybatı Avrupa, ABD ve Kanada'nın batısı, Güney Şili ve Yeni Zelanda da etkilidir.

3-Ülkemizde ki Karadeniz iklimi de ılıman okyanusal iklime benzemektedir.

4-Bu iklim yüzey şekilleri uygun olduğu için en güzel şekilde Kuzeybatı Avrupa'da görülür. Bu alanda Gulfstream sıcak
su akıntısının da etkisini unutmamak gerekir.

5-Yazlar serin, kışlar ılıktır. Tüm yıl yağışlıdır.

6-Ortalama sıcaklık 15ºC ‘dir. Yıllık sıcaklık farkları da 15ºC kadardır. Sıcaklık nadiren 0ºC nin altına iner.

7-Ortalama yağış 1500mm ‘dir. En fazla yağış Sonbaharda görülür.

8-Bulutluluk ve nem oranı yüksektir. Güneşli gün sayısı azdır.

9-Bitki örtüsü, karma ormanlardır.

10-Kimyasal çözülme oldukça hızlıdır.Toprak mineral ve humus bakımından zengin olan Kahverengi orman toprağıdır.