Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır. Hristiyanların metni yorumlayış biçimleri farklı teolojik temellere sahip olduğu için Musevilikle büyük ölçüde farklılık arz eder. Kitapların çoğu İbranice, bir kısmı Aramice olarak yazılmıştır. M.Ö. 1200 ila M.Ö. 100 yılları arasında, Yahudi din adamları ve alimleri tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.


İbrahimi dinlerde tanrının Musa ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar. Yahudiler İsa'nın Mesih'liğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.


Bölümleri

Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümünü oluşturan 39 kitaba verilen isimdir. Tevrat ve Zebur'u da kapsar. Eski Ahit ve Yeni Ahit'in toplamı, Kitab-ı Mukaddes'i oluşturur. Eski Ahit'i oluşturan bölümler:

* Musa'nın Beş Kitabı (Tora veya Tevrat) [4]: Tekvin (Yaratılış), Çıkış (Mısır'dan Çıkış), Levililer, Sayılar (Çölde Sayım), Tesniye (Yasa'nın Tekrarı);

* Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;

* Samuel'in ve Krallar'ın ikişer kitapları;

* Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;

* Ezra (Üzeyir), Nehemya, Ester ve Eyüp (Eyub) kitapları;

* Davut'un Mezmurları (Zebur);

* Süleyman'ın üç kitabı: (Süleyman'ın) Özdeyişler (Süleyman'ın Meselleri), Vaiz ve (Süleyman'ın) Ezgiler Ezgisi (Neşideler Neşide veya Süleyman'ın Ezgisi);

* Büyük peygamberler: İşaya (Yeşaya), Yeremya, Ağıtlar Kitabı (Yeremya peygambere ait; Yeremya'nın Mersiyeleri), Hezekiel (Hezekyel), Daniel (Danyal) kitapları;

* On iki küçük peygamber: Hoşea, Yoel, Amos, Obadya (Ovadya), Yunus, Mika, Nahum, Habakuk (Habakkuk), Sefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki kitapları.