Rekmonbinant DNA teknolojisi, genlerin yeni sıralanışlarını içeren DNA molekülleri meydana getirebilmek için in vitro teknikler kullanarak ve bu genlerin modifiye genlerin içinde çoğalmalarına devam edebilecekleri konakçı organizmalara veya hücreye yerleştirilebilmelerinde kullanılabilecek vektörlerin olusturması amacı tasıyan bir teknolojidir.


Rekombinant teknolojisinin kullanım alanları cok geniştir. Kullanım alanlarına bakıldıgında ilaç geliştirme veüretiminde rekombinant DNA teknolojisinin bu amacla kullanıldıgı biyolojik ilaç cagımızın gereclerinden biridir.

İlaç geliştirmede uygulanılan bu yöntem, pek cok asamadan olusmaktadır.

Sırasıyla

---)DNA'nın izolasyonu

---) DNA'nın özgün nükleotid dizilerinde belirli sıralamalarında parcalanması . Böylece intron ve ekson dediğimiz nükleotid dizilerin olusturulması.

---) DNA parcacıklarının belirtilmesi

---) Rekombinant DNA'nın uyumlu konak hücrelere yerlestirilmesi

---) Rekombinant DNA'nın konakçı hücrelerden replikasyonu ve ekspresyonu

---) Sonucunda olusan genlerin mutant hücrelerden izolasyonunu amaclamaktadır.

Bu asamalar sonucunda istenilen genin milyonlarca kopyası olusturulabilmektedir. İlaç geliştirmedenemelerinde su an sentetik ilaç geliştirmek yerine arastırma-geliştirme bölümleri artık cogunlukla bu teknolojiyi kullanmaktadırlar. Ekonomik acıdan da bu teknolojinin pek cok getirisi vardır.