Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.

Bileşikler belirli fomüllerle ifade edilirler.

Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.

Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşur. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler. Su yakıcı olan oksijen ve yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.

Homojendirler.

Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.